VAKSINE MOT LUNGEBETENNELSE

Det er ikke lenger begrensninger på lungebetennelsesvaksine (pneumokokkvaksine)

Alle personer over 65år, anbefales å ta denne.
Denne vaksinen kan tas samtidig med den årlige dose influensa-vaksinen

Vi opprforer forøvrig alle personer som har en eller flere av diagnosene nedenfor til å ta vaksine mot lungebetennesle

  • hivinfeksjon/aids
  • stamcelletransplantasjon
  • anatomisk eller funksjonell miltmangel
  • cerebrospinalvæskelekkasje
  • b-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi
  • hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • organtransplantasjon

**********************************************************************************************************************************************************************************

Det er to typer pneumokokkvaksiner:

Prevenar: Varer livet ut.

Pneumovaks: Påfyll anbefales etter 10år.

Snakk med legen eller sykepleier på kontoret hva som evt anbefales for den enkelte.