VAKSINE MOT LUNGEBETENNELSE

Stor etterspørsel har ført til at Folkehelseinstituttet nå har et begrenset lager av denne vaksinen.

Vaksinedoser prioriteres nå til personer med høyest risiko for sykdom.

Prioriterte grupper er personer med:

  • hivinfeksjon/aids
  • stamcelletransplantasjon
  • anatomisk eller funksjonell miltmangel
  • cerebrospinalvæskelekkasje
  • b-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi
  • hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • organtransplantasjon

Begrensningen får ingen konsekvenser for pneumokokkvaksinasjon i Barnevaksinasjonsprogrammet.