ALLERGI-UTREDNING OG ALLERGI-VAKSINASJON

Vi har fra oktober 2019 startet med mer utvidet form for allergiutredning. Dette inkluderer også prikktesting av pasienter i den aktuelle gruppa.

To leger og to av våre sykepleiere har tatt opplæring og kursing på dette feltet.

Vi ønsker å utrede med tanke på best mulig behandling, for allergiplager. Dette inkluderer også allergivaksinering.

Ta gjerne kontakt med oss, hvis du føler behov for dette.
Vi tar også imot pasienter som ellers ikke har fastlege på Raufoss kommunelegekontor, når det gjelder prikktesting/allergiutredning,

allergi