Raufoss kommunelegekontor fra Høsten 2022

logork

Etter noen måneder med mange forskjellige vikarer og til dels ubesatte fastlegelister, går vi høsten i møte med mer stabil bemanning på legesiden.
Det er dessverre ikke faste leger på alle listene enda, men fastlegevikarene som er her nå, skal være minst 6 mnd eller mer.

Branka Pilipovic, vår dyktige lege og gode medarbeider gjennom over 20 år, har fra 1/9-22 permisjon i sin stilling som fastlege på Raufoss kommunelegekontor ett år framover
Hun jobber nå som lege ved Labo sykehjem i Østre Toten på fulltid.

Fastlegevikar Hafsa Halane er Brankas fastlegevikar fra 1/9-22 –  i første omgang til 1/3-23. Vi er glade for å ha henne hos oss.

Tennegedara Saheer  er vi også glade for igjen å ha tilbake som fastlegevikar på Ledig liste. Han startet opp igjen her 1/9-22 og skal jobbe på denne framover . Pasientene på denne legelista kjenner han, og Saheer kjenner pasientene på denne lista fra tidligere.

Patric Hovda Ekrem Ny LIS 1 lege fra 1/9-22.

Hilde Johanne Iversbakken og Caroline Olsen   er våre to faste fastleger.

 

 

 ambulanse