Legebemanning på Raufoss kommunelegekontor 2019!

Prince Johnson tar over Anders Lundboms pasientliste. Prince Johnson startet ved Raufoss kommunelegekontor medio juni 2019

Fastlegevikar Lars Solheim, jobber som vikar ved kontoret. (pensjonert lege som har vært fastlege ved Raufoss kommunelegekontor ca 30år tidligere)

Ledig liste: Fastlegevikar Lars Solheim har ansvar på pasientene på denne lista, fram til jul 2019.

Ny LIS 1 lege, fra  1/9-2019,  Salih Bisme . Hun fortsetter hos oss fram til 1/3-2020

Hilde Johanne Iversbakken og Branka Pilipovic har sine stillinger og listepasienter som tidligere.