Raufoss kommunelegekontor fra Våren 2023

logork

Vi går våren og lysere tider i møte!

Branka Pilipovic, vår dyktige lege og gode medarbeider gjennom over 20 år, har fra 1/9-22 permisjon i sin stilling som fastlege på Raufoss kommunelegekontor ett år framover
Hun jobber nå som lege ved Labo sykehjem i Østre Toten på fulltid.

Patric Hovda Ekrem , som har vært LIS 1 lege hos oss fra 1/9-22-28/2-23, starter hos oss som FASTLEGE på “Ledig liste” fra 1/3-23.
Denne pasientlista har vært uten fastlege i flere år. Vi er svært godt fornøyde og glade for at Patrick Hova Ekrem nå ønsker å fortsette hos oss som fastlege videre. Hjertelig velkommen!

Fastlegevikar Nazir Rasekh jobber hos RKLK som  Brankas fastlegevikar fra 11/4-23

Tennegedara Saheer  , vår etter hvert godt kjente faslegevikar, fortsetter som faslegevikar for Hilde Johanne Iversbakken, som går ut i permisjon fra 2/3-23 og fram til sommeren

Sami Salameh er vår nye LIS 1 lege fra 1/3-23. Velkommen!

Caroline Olsen   har nå vært hos oss ett år som fastlege!

Hilde Johanne Iversbakken , Spesialist i allmennmedisin, Fastlege og Daglig leder ved kontoret, har permisjon fra sin fastlegestilling. Som tidligere nevnt, er det Saheer Tennegedara som er hennes vikar mens Iversbakken har permisjon.

 

 

 ambulanse