PASIENTREISER

Pasientreiser info:
Ved reise til og fra behandling, er hovedregelen at utgifter til reisen dekkes med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som brukes. Du kan søke om refusjon i etterkant av reisen, enten elektronisk eller på papir. Se helsenorge.no 

Rekvirert transport:
Hvis det er medisinske årsaker til at du ikke kan komme deg til behandler på egenhånd, kan det utstedes rekvisisjon av din fastlege i forkant av reisen.
Manglende rutegående transport kan også gi rett til rekvisisjon. Ta kontakt med PASIENTREISER INNLANDET på tlf  915 05 515

Reiser ut av kommunen, bestilles hos Pasientreiser Innlandet på tlf 915 05 515 senest innen kl 1300 siste virkedag før reisen.

HELSEbuss/HELSEekspress
Bussene går mellom Lillehammer-Oslo, Dombås-Gjøvik-Tynset-Hamar. Plass på bussene må bestilles på 915 05 515 eller rekvireres av behandler.

Samkjøring og ventetid
Flere pasienter kan få plass i samme drosje/turvogn der det er praktisk mulig og helsemessig forsvarlig. Det er faste hjemkjøringstider fra sykhehusene og du må regne med litt ventetid.

Trenger du nærmere informasjon, se www.helsenorge.no eller ring 915 05 515.

ambulanse