Viktig informasjon vedr KORONASMITTE

VIKTIG INFORMASJON OM KORONAVIRUSET!

Informasjon fra myndighetene

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du føler deg syk bør du holde deg hjemme.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.

Mer informasjon og råd finner du på fhi.no og helsenorge.no. Der vil du finne svar på de fleste spørsmål, og kontaktinfo til informasjonstelefonen for koronaviruset.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Vi på Raufoss kommunelegekontor, vil strekke oss i størst mulig grad for å hjelpe våre pasienter.

I større grad enn ellers,vil vi anbefale dere som pasienter at legen ringer og foretar en telefonkonsultasjon istedet for oppmøte-konsultasjon. Det jobbes også med at legene skal kunne gjennomføre videokonsultasjoner. I liten grad, vil vi også be pasienter komme fysisk til legen. Der det er nødvendig pga smitterisiko, må legen undersøke pasienter i bil ikledd smitteutstyr.

Telefonkonsultasjoner og videokonsultasjoner vil faktureres pasienten. Men dette vil ikke generere fakturatillegg.