Sommer 2020

sol

Sommeren 2020

Denne sommeren holder vi åpnet hele sommeren, hver dag. Vi har redusert bemanning på lege og medarbeidersiden. Dette gjør at vi ikke gjennomfører vanlige årskontroller eller lign, før etter ferieavviklingen er avsluttet i slutten av august.
Pga covid-19 epedemien, vil vi ta imot luftveisplager på bestemte dager og tider, som avklares med sykepleier/lege på forhånd. Vi henstiller derfor til at alle som har luftveissymptomer kontakter oss vei e-melding eller på telefon for å få avtalt time. Luftveisklinikken i Vestre Toten legges foreløpig ned fra uke 26.